Κατηγορίες

Κόλλα για Προγράμματα Κηδειών & Μνημοσύνων

Κόλλα για Προγράμματα Κηδειών & Μνημοσύνων

Ειδική δυνατή κόλλα,

κατάλληλη για τοιχοκολλήσεις προγραμμάτων κηδειών & μνημοσύνων,

σε φακελλάκι.

Διαθέσιμη με το κιλό.

Εμφάνιση: